Jak se otevře?

07.07.2023

Win+E - otevře Průzkumník souborů

Win+I - otevře Nastavení
Win+A - otevře Centrum akcí
Win+D - zobrazí / skryje Plochu
Win+L - Zamkne počítač
Win+X - otevře Rychlé odkazy
Win+R - Spustit

Ctrl+C kopírovat
Ctrl+V vložit
Ctrl+X vyjmout

Všechny klávesové zkratky podle verze Windows najdete na stránkách Microsoft.

Klávesové zkratky jsou užitečným způsobem, jak rychle provádět různé úkony ve Windows. Zde je seznam některých běžných klávesových zkratek ve Windows:

Obecné klávesové zkratky:

 • Win (Windows logo): Otevře nebo zavře nabídku Start.
 • Win + D: Minimální zobrazí všechna okna a ukáže plochu. Stisknutím znovu je obnoví.
 • Win + L: Zámek počítače a zobrazí obrazovku pro přihlášení.
 • Alt + Tab: Přepíná mezi otevřenými aplikacemi.
 • Alt + F4: Zavře aktivní okno nebo aplikaci.
 • Ctrl + C: Kopíruje vybraný text nebo soubor do schránky.
 • Ctrl + X: Vyjme vybraný text nebo soubor do schránky.
 • Ctrl + V: Vloží text nebo soubor ze schránky.
 • Ctrl + Z: Vrátí poslední provedenou akci (kroky zpět).
 • Ctrl + Y: Obnoví zrušenou akci (kroky vpřed).

Práce s okny:

 • Win + Up: Maximalizuje aktivní okno.
 • Win + Down: Minimalizuje nebo obnoví aktivní okno.
 • Win + Left/Right: Umožní umístit okno na levou nebo pravou polovinu obrazovky.

Správa virtuálních ploch:

 • Win + Tab: Otevře režim Task View pro správu virtuálních ploch a otevřených oken.

Systémový správce úloh:

 • Ctrl + Shift + Esc: Otevře Správce úloh přímo.
 • Ctrl + Alt + Delete: Otevře menu s možnostmi, jako je Správce úloh, uzamčení, odhlášení apod.

Přehrávání médií:

 • Play/Pause (Multimediální klávesy): Zahraje nebo pozastaví přehrávání médií.

Klávesové zkratky pro sady klávesnice:

 • Alt + Shift: Přepíná mezi různými jazykovými sadami klávesnice.

Toto jsou pouze některé základní klávesové zkratky ve Windows. Existuje mnoho dalších klávesových zkratek, které mohou usnadnit vaši práci s počítačem.