INFO

Zde plním svoji informační povinnost podle zákonů ČR.

NOZ | Nový občanský zákoník. č.89/2012 Sb.

ZOC | Zákon o cenách. č.526/1990 Sb.
ZOS | Zákon o ochraně spotřebitele. č.634/1992 Sb.

Připojím. Opravím. Hotovo. 

PC SERVIS - Oprava počítačů u Vás doma nebo na dálku.
PC SERVIS - Oprava počítačů u Vás doma nebo na dálku.

Roman MARTINI - RychlePC.cz

Podnikatel fyzická osoba
IČO: 66568625
(sídlo, zde není provozovna)
Na Láně 55, 66411 Zbýšov, CZ
608333700 - telefon
608333700@seznam.cz

§435 odst. 1 - NOZ 89/2012 Sb.
Zapsán v živnostenském rejstříku
Městský úřad Rosice 

RECENZE.

§5a odst.5 ZOS Novela z 6. ledna 2023 nestanovuje povinnost recenze ověřovat.
Přijatá recenze ve vztahu k náplni mé práce oprava počítačů a spotřebičů převážně pro domácnost, kladná či záporná je anonymizována pouze na křestní jméno či přezdívku. Text recenze může být zkrácen či gramaticky opraven, nikdy není obsahově a významově měněn. Vzorová fotografie pochází z volně dostupné databanky, nebo může být generována pomocí AI jako například Microsoft Copilot.
Recenze neověřuji.coi.cz/recenze/

TOMMY - Střelice
Přestal mi jít zvuk v notebooku. Prvně jsem zavolal kámoše, ale tomu se to nepodařilo opravit. Ten zavolal ještě jednoho kámoše, prej tomu rozumí více, ale taky nepochodil. Nakonec jsem zavolal 1POMOC.eu za hoďku borec přijel, vyladil mi kompl, doinstaloval ještě ovladače pro grafárnu a já nevím co, odebral viry nainstaloval antivirák a za hoďku a půj jsem mohl v klidu s kámošema pařit gamesky.

ZDENĚK - Zastávka

Pan Martini, je velice pohotový a pohodový člověk, velice akční a spolehlivý a především profesionál. Zachránil nám naše PC, kde odešel zdroj, vyčistil a zprovoznil krásně naše PC.

Ještě jednou moc děkujeme a má naši plnou důvěru s tím, že jsme si jej zvolili jako dvorního doktora pro naše PC. Ještě velice díky.

ZÁRUKA

se vztahuje na vady, nikoli na opotřebení. Mějte prosím na paměti, že například myš, klávesnice, notebook či jiná zařízení mají zákonnou záruku. Avšak způsobem jakým s nimi nakládáte (drobky z jídla, vylitá šťáva, údery do klávesnice, když Vám něco nejde, nečistoty, nehty, pád, otřesy atd.) může být ovlivněna jejich životnost. Proto se může stát, že životnost bude u několo 1 měsíc, půl roku a u jiného 5 nebo 10 let.

§419 NOZ spotřebitel
§420 NOZ podnikatel

§2165 NOZ Práva z vadného plnění můžete uplatnit 24 měsíců od převzetí zboží.
§2166 NOZ Protože nemám provozovnu a PC opravuji přímo u zákazníka, prosím uplatněte REKLAMACE bez odkladu telefonicky 608 333 700 (cena hovoru na mobil v ČR) nebo emailem info@RychlePC.cz Provedu rychlou diagnostiku pomocí vzdáleného přístupu do Vašeho PC, abych zjistil zda vady spadají do reklamace a co nejdříve je BEZPLATNĚ odstranil a nebo vady nespadají do reklamace a nabídnu Vám řešení za úplatu.
§2167 NOZ - §2165 NOZ se nepoužije na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

§2170 NOZ Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Viry ve Vašem NB, prach v PC, nedodržení obecně známých pravidel, návodu, instalace pochybného SW, poškození pádem či nárazem, prasklý displej, polití tekutinou, poškození elektrickým proudem, použití nesprávného nabíječe, neoprávněný zásah do přístrojů, nesprávné zapojení, atd. nemůže být předmětem reklamace. Nový občanský zákoník již záruční dobu na výsledek služby nestanovuje.

Je velmi důležité rozlišovat životnost, záruku a opotřebení. Například životnost toneru je udána počtem tištěných stran. Někdo vytiskne 2500 stran za dva roky, někdo za měsíc.

§2609 NOZ - SKLADNÉ 100Kč za každý započatý den, pokud si nevyzvednete věc z opravy, úpravy či údržby v dohodnutém termínu, poté následuje dodatečná lhůta 30 dní, kterou máte na uhrazení nákladů opravy + skladné a vyzvednutí věci, poté bude věc odvezena na Vaše náklady na skládku. Veškeré vzniklé náklady budou vymáhány.

§03 ZOS - POCTIVOST - při opravě či prodeji jste osobně. Ptejte se, rád předvedu a vysvětlím.
§03A ZOS - TELEFON 608 333 700 voláte za běžnou sazbu na mobil.
§04,§05,A,B,C ZOS - KLAMÁNÍ - Vždy Vám řeknu pravdu i tu nepříjemnou.
§08 ZOS - NELEGÁLNÍ SW od nás nečekejte.
§09 ZOS - CHARAKTER SLUŽEB, RIZIKA A NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ.
§10 ZOS - NÁVOD je u zboží česky.
§12 ZOS - CENÍK - vzhledem k povaze služby Vám cenu nebo odhad ceny sdělím osobně při opravě. 
§13 ZOS - REKLAMACE - Rozsah, podmínky způsob, kde reklamovat - coi.cz/reklamace
§14 ZOS - MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ - adr.coi.cz
§15odst1 ZOS - PŘEKONTROLOVAT A PŘEDVÉST - Na Vaši žádost.
§15odst2 ZOS - POTVRZENÍ O POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ - Na Vaši žádost.
§16odst1 ZOS - DOKLAD - Bude vydán vždy
§16odst1 ZOS - DOKLAD - Uvést místo dodání
§16odst3 ZOS - DOKLAD - Uvést vady výrobků
§19odst4 ZOS - KDE UPLATNIT REKLAMACI - volejte 608 333 700 pište 608333700@seznam.cz - ihned Vám pomůžu.
§20písmD ZOS - MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ - adr.coi.cz

§01odst2 ZOC - CENA je peněžní částka v . Platby přijímám hotově nebo platební kartou.
§02odst2 ZOC - DOHODA O CENĚ, vznikne převzetím zboží nebo služby a uhrazením požadované ceny.
§13odst2písmE ZOC - ODHAD CENY oprav je od 100Kč do 500Kč za 1 ÚKON. Může to být i více nebo méně za úkon podle složitosti skutečně odvedené práce. PC které mají pravidelnou údržbu většinou potřebují 3 až 5 úkonů, u zanedbaných PC je potřeba více úkonů.

ÚKON je například: CESTA k místu opravy, DIAGNOSTIKA závad, INSTALACE SW HW, OPRAVA počítače, PRACH čištění PC, SÍŤ nastavení, VIRY odstranění, ZÁCHRANA dat, ZRYCHLENÍ počítače, TEST HW a další.

ÚKON je soustava desítek či stovek postupných kroků k dosažení funkčnosti Vašeho PC. Někdy trvají minuty jindy hodiny. Správným zvolením postupných kroků dosahuji požadovaného výsledku: Dokonale opravený a funkční PC. Přesná specifikace postupných kroků je předmětem obchodního tajemství.

FÉROVÉ UPOZORNĚNÍ vzhledem ke složitosti PC a náročnosti na rychlou identifikaci závad, kdy se v průběhu opravy můžou ukázat i jiné závady o kterých jste mi neřekli, nebo jste o nich nevěděli, stanovuji strop ceny opravy jednoho zařízení na 3000Kč(od 1.1.2020) na 4000Kč(od 1.1.2021) na 5000Kč(od 1.1.2022) - Tato cena neobsahuje cenu Vámi objednaných dílů. Nad rámec této ceny Vás vždy budu informovat a očekávat Váš další souhlas. Pokud se rozhodnete nesouhlasit s navýšením ceny bude zakázka ukončena jako rozpracovaná a uhradíte pouze částku za již odvedené úkony a Vámi objednané díly.

ZÁCHRANA DAT je vždy samostatná položka. Nikdy není možné garantovat 100% úspěch. S ohledem na poškození systému nebo disku se velmi špatně odhaduje náročnost a CENA záchrany dat.

ZÁCHRANA ZAŘÍZENÍ poškozených pádem, nárazem, vodou, prachem, zvířetem, el. proudem, bleskem nebo tekutinou a podobně je vzhledem k závažnosti poškození bez záruky. Podle závažnosti Vám tuto opravu spíše nedoporučím s ohledem na Vaši bezpečnost a rentabilnost opravy.  

ZÁLOHUJTE vždy a PRAVIDELNĚ Vaše důležitá data (dokumenty, fotky, účetnictví, outlook, atd.) i mimo Váš PC.
PŘISTUPUJTE k Vašim datům zodpovědně: Co se stane, když o PC přijdete?
VŽDY si nesete za Vaše data ODPOVĚDNOST sami.

Níže i výše uvedené informace jsou vždy platné a opírají se o aktuálně platné zákony ČR.

IVANA - Rajhrad
Volala jsem do několika servisů a všichni chtěli PC dovést. Až na RychlePC.cz řekl: Jasně jen dodělám rozdělaný počítač a jedu k Vám, za hodinku už opravoval u mě. Bylo to super, ještě nikdy jsem neviděla PC zevnitř, procesor, paměti, disk. Ani jsem nevěřila kolik prachu v počítači může být, až jsem se styděla. Ještě to prej vyladí a odviruje a za hodinku a půl bylo vše jak nové. Už nemusím čekal až se počítač za půl hodiny nastartuje, prostě zapnu a jede. Příště zavolám zase RychlePC.cz    

GDPR.

Pokud jsem oprávněn či povinen zpracovávat OÚ, dělám to pouze legálně, v souladu právními předpisy ČR dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně OÚ a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 GDPR.

Přijal jsem organizační a technická opatření pro zajištění ochrany OÚ.
(článek 4 GDPR) Správcem OÚ je fyzická osoba. (jméno, příjmení, adresa)
(článek 5 GDPR) Rozsah: jméno, příjmení, adresa, telefon, email.
(článek 6 GDPR) Právní titul: Plnění smluv. Zákonná povinnost. Oprávněný zájem.
(článek 15 GDPR) Doba: 3 roky, na základě zákonných povinností.
(článek 6 GDPR) Účel: Abych mohl k Vám přijet opravit PC, předat doklad a přijmout platbu.
(článek 32 GDPR) Zabezpečení: Vaše i své osobní a citlivé údaje chráním všemi dostupnými metodami a technologiemi. Podrobnosti uvádět nebudu, aby bylo zachováno maximální bezpečí.

Osobní a citlivé údaje s nikým nesdílím, nepředávám dalším osobám či firmám.
Pokud pomine právní titul, účel nebo doba zpracování, osobní a citlivé údaje skartuji.

Máte právo souhlas se zpracování osobních údajů udělit, neudělit, odvolat. (GDPR)
Udělit souhlas je možnost nikoliv povinnost. (proto využívám jiné právní tituly)
Nikdo po Vás nemůže vynucovat souhlas se zpracování osobních údajů. (GDPR)

Máte právo:
(článek 15 GDPR) na přístup.
(článek 16 GDPR) na opravu.
(článek 17 GDPR) na výmaz, právo být zapomenut.
(článek 18 GDPR) na omezení zpracování.
(článek 20 GDPR) na přenositelnost údajů.
(článek 21 GDPR) vznést námitku.
(článek 77 GDPR) podat stížnost u dozorového úřadu.
(článek 33 GDPR) V případě úniku či ztráty dat mám za povinnost toto ohlásit do 72hodin.
Osobní údaje Vaše i své chráním důkladně a proto jsou i zde ANONYMIZOVANÉ

ANDREA - Brno
Volala jsem, že mě zlobí počítač ihned po vypuknutí výjimečného stavu a překvapila mě pohotová reakce "Rád Vám pomůžu, budu chránit Vás i sebe. Opravím Vám PC na dálku." 

ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA.

uzavřená mezi:
(článek 25 GDPR) Správce jméno, příjmení, adresa 
(článek 28 GDPR) Zpracovatel jméno, příjmení, adresa 
Zpracovatel na pokyn správce zpracovává osobní údaje dle následujících instrukcí:
(článek 5 GDPR) Rozsah: jméno, příjmení, adresa, telefon, email.
(článek 6 GDPR) Právní titul: Plnění smluv. Zákonná povinnost. Oprávněný zájem. Souhlas.
(článek 6 GDPR) Účel: Abych mohl k Vám přijet opravit PC, předat doklad a přijmout platbu.
(článek 15 GDPR) Doba: 3 roky, na základě zákonných povinností.
(článek 32 GDPR) Zabezpečení: Vaše i své osobní a citlivé údaje chráním všemi dostupnými metodami a technologiemi. Podrobnosti uvádět nebudu, aby bylo zachováno maximální bezpečí.
Základní pravidla:
Osobní a citlivé údaje s nikým nesdílím, nepředávám dalším osobám či firmám.
Pokud pomine právní titul, účel nebo doba zpracování, osobní a citlivé údaje skartuji.  

MARTIN - Zastávka
Opravdu jsem byl překvapen. Notebook opravil během hodinky přímo u mě doma a já si mohl zahrát své oblíbené hry. Doporučuji.

VYJÁDŘENÍ ÚOOÚ.

Náplní mé činnosti při opravě počítačů a zařízení není osobní údaje zpracovávat. I když Vy můžete být správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, já nejsem Vašim zpracovatelem a tedy mezi námi není třeba zpracovatelská smlouva.
Podle vyjádření ÚOOÚ nejsem Váš zpracovatel osobních údajů v případě opravy počítačů a zařízení, i když se mohu při poskytování svých služeb nahodile dostat do styku s osobními údaji. - uoou.cz/zpracovatel

ALENA - Rosice
Super rychlá oprava, nikam jsem nemusela vozit počítač. Pár kliknutí a koukala jsem na monitor jak se PC opravuje sám.

PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTI.

Zachovám mlčenlivost o provedené práci a respektuji Vaše přání. Vaše osobní údaje nebudou zneužity ve prospěch mě ani třetích stran. Po dokončení opravy Vám předám poznámky nebo je zlikviduji. Nebudu sdělovat bezpečnostní opatření ani detaily provedené práce. Vše co si řekneme zůstane jen mezi námi. Respektuji zákony ČR.

MIRKA - Ivančice
Všichni nyní pracujeme z domu. To už mi kolegové v práci neporadí. Ještě že znám RychlePC.cz Když mi něco nejede, zavolám a poradí mi co mám udělat, nebo se připojí na dálku a na pár kliknutí mám vyřešeno.    

COOKIE.

Tato webová stránka používá COOKIE.
Pokud COOKIE povolíte, souhlasíte s ukládáním COOKIE ve svém zařízení.

Níže máte návod jak povolit, smazat nebo zakázat COOKIE ve Vašem prohlížeči.
Google Chrome  Mozilla Firefox  Internet Explorer  Opera  Safari

JITKA - Šumperk
Zoufale jsem potřebovala technika na PC. Nemohla jsem obsluhovat eshop a nikdo mi nechtěl pomoci. Volala jsem na desítky čísel až jsem se dovolala do Zbýšova u Brna. Ani jsem to prvně netušila, ale překvapilo mě, že i z takové dálky mi dokázal opravit počítač a za hodinku jsem už fungovala. Jen jsem viděla jak mi v počítači sama jezdí myš a najednou to bylo hotovo. 


RychlePC.cz - PC Servis u Vás doma - Roman MARTINI na Firmy.cz