INFO

Zde plním svoji informační povinnost podle zákonů ČR.

NOZ Zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník.
ZOC Zákon č. 526/1990 Sb. Zákon o cenách.
ZOOS Zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele. 

Je to více jak 3131 paragrafů, které musíme vzájemně dodržovat a je dobré si některé připomenout.

Zrychlit počítač?

Záruka se vztahuje na vady, ne na opotřebení. Počítejte tedy s tím, že například myš nebo klávesnice či jiná zařízení mají zákonnou záruku, ale podle způsobu používání (drobky z jídla, vylitá šťáva, údery do klávesnice když Vám něco nejde, nečistoty, nehty, pád, otřesy atd.) může být jejich životnost třeba 1 měsíc, půl roku nebo 5 let.

§419 NOZ spotřebitel

§420 NOZ podnikatel

§2165 NOZ Práva z vadného plnění můžete uplatnit 24 měsíců od převzetí.
§2166 NOZ Protože nemám provozovnu a PC opravuji přímo u zákazníka, prosím uplatněte REKLAMACE bez odkladu telefonicky 608 333 700 (cena hovoru na mobil v ČR) nebo emailem info@RychlePC.cz Provedu rychlou diagnostiku pomocí vzdáleného přístupu do Vašeho PC, abych zjistil zda vady spadají do reklamace a co nejdříve je BEZPLATNĚ odstranil a nebo vady nespadají do reklamace a nabídnu Vám řešení za úplatu.
§2167 NOZ - §2165 NOZ se nepoužije na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

§2170 NOZ Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Viry ve Vašem NB, prach v PC, nedodržení obecně známých pravidel, návodu, instalace pochybného SW, poškození pádem či nárazem, prasklý displej, polití tekutinou, poškození el. proudem, použití nesprávného nabíječe, neoprávněný zásah do přístrojů, nesprávné zapojení, atd. nemůže být předmětem reklamace.

Je velmi důležité rozlišovat životnost, záruku a opotřebení. Například životnost toneru je udána počtem tištěných stran. Někdo vytiskne 2500 stran za dva roky, někdo za měsíc.

§03 ZOOS - POCTIVOST - při opravě či prodeji jste osobně. Ptejte se, rád předvedu a vysvětlím.
§03A ZOOS - TELEFON 608 333 700 voláte za běžnou sazbu na mobil.
§04,§05,A,B,C ZOOS - KLAMÁNÍ - Vždy Vám řeknu pravdu i tu nepříjemnou.
§08 ZOOS - NELEGÁLNÍ SW od nás nečekejte.
§09 ZOOS - CHARAKTER SLUŽEB, RIZIKA A NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ.
§10 ZOOS - NÁVOD je u zboží česky.
§12 ZOOS - CENÍK - vzhledem k povaze služby Vám cenu nebo odhad ceny sdělím osobně při opravě. 
§13 ZOOS - REKLAMACE - Rozsah, podmínky způsob, kde reklamovat
§14 ZOOS - MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ - adr.coi.cz
§15odst1 ZOOS - PŘEKONTROLOVAT A PŘEDVÉST - Na Vaši žádost.
§15odst2 ZOOS - POTVRZENÍ O POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ - Na Vaši žádost.
§16odst1 ZOOS - DOKLAD - Bude vydán vždy
§16odst1 ZOOS - DOKLAD - Uvést místo dodání
§16odst3 ZOOS - DOKLAD - Uvést vady výrobků
§19odst4 ZOOS - KDE UPLATNIT REKLAMACI - volejte 608 333 700 pište info@RychlePC.cz - ihned Vám pomůžu.
§20písmD ZOOS - MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ - adr.coi.cz

§01odst2 ZOC - CENA je peněžní částka v . Platby přijímám hotově nebo platební kartou.
§02odst2 ZOC - DOHODA O CENĚ, vznikne převzetím zboží nebo služby a uhrazením požadované ceny.
§13odst2písmE ZOC - ODHAD CENY oprav je od 100Kč do 500Kč za 1 úkon. Může to být i více nebo méně podle složitosti skutečně odvedené práce. Například: 1 opravená chyba nebo vir = 1Kč

Reklamovat zboží či služby?

GDPR

Pokud jsem oprávněn či povinen zpracovávat OÚ, dělám to pouze legálně, v souladu právními předpisy ČR dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně OÚ a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 GDPR.

Přijal jsem organizační a technická opatření pro zajištění ochrany OÚ.
(článek 4 GDPR) Správcem OÚ je fyzická osoba. (jméno, příjmení, adresa)
(článek 5 GDPR) Rozsah: jméno, příjmení, adresa, telefon, email.
(článek 6 GDPR) Právní titul: Plnění smluv. Zákonná povinnost. Oprávněný zájem.
(článek 15 GDPR) Doba: 3 roky, na základě zákonných povinností.
(článek 6 GDPR) Účel: Abych mohl k Vám přijet opravit PC, předat doklad a přijmout platbu.
(článek 32 GDPR) Zabezpečení: Vaše i své osobní a citlivé údaje chráním všemi dostupnými metodami a technologiemi. Podrobnosti uvádět nebudu, aby bylo zachováno maximální bezpečí.

Osobní a citlivé údaje s nikým nesdílím, nepředávám dalším osobám či firmám.
Pokud pomine právní titul, účel nebo doba zpracování, osobní a citlivé údaje skartuji.

Máte právo souhlas se zpracování osobních údajů udělit, neudělit, odvolat. (GDPR)
Udělit souhlas je možnost nikoliv povinnost. (proto využívám jiné právní tituly)
Nikdo po Vás nemůže vynucovat souhlas se zpracování osobních údajů. (GDPR)

Máte právo:
(článek 15 GDPR) na přístup.
(článek 16 GDPR) na opravu.
(článek 17 GDPR) na výmaz, právo být zapomenut.
(článek 18 GDPR) na omezení zpracování.
(článek 20 GDPR) na přenositelnost údajů.
(článek 21 GDPR) vznést námitku.
(článek 77 GDPR) podat stížnost u dozorového úřadu.
(článek 33 GDPR) V případě úniku či ztráty dat mám za povinnost toto ohlásit do 72hodin.
Osobní údaje Vaše i své chráním důkladně a proto jsou i zde ANONYMIZOVANÉ

Nainstalovat tiskárnu?

ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA.

uzavřená mezi:
(článek 25 GDPR) Správce jméno, příjmení, adresa 
(článek 28 GDPR) Zpracovatel jméno, příjmení, adresa 
Zpracovatel na pokyn správce zpracovává osobní údaje dle následujících instrukcí:
(článek 5 GDPR) Rozsah: jméno, příjmení, adresa, telefon, email.
(článek 6 GDPR) Právní titul: Plnění smluv. Zákonná povinnost. Oprávněný zájem. Souhlas.
(článek 6 GDPR) Účel: Abych mohl k Vám přijet opravit PC, předat doklad a přijmout platbu.
(článek 15 GDPR) Doba: 3 roky, na základě zákonných povinností.
(článek 32 GDPR) Zabezpečení: Vaše i své osobní a citlivé údaje chráním všemi dostupnými metodami a technologiemi. Podrobnosti uvádět nebudu, aby bylo zachováno maximální bezpečí.
Základní pravidla:
Osobní a citlivé údaje s nikým nesdílím, nepředávám dalším osobám či firmám.
Pokud pomine právní titul, účel nebo doba zpracování, osobní a citlivé údaje skartuji.  

Opravit notebook?

VYJÁDŘENÍ ÚOOÚ.

Náplní mé činnosti při opravě počítačů a zařízení není osobní údaje zpracovávat. I když Vy můžete být správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, já nejsem Vašim zpracovatelem a tedy mezi námi není třeba zpracovatelská smlouva.

Podle vyjádření ÚOOÚ nejsem Váš zpracovatel osobních údajů v případě opravy počítačů a zařízení, i když se mohu při poskytování svých služeb nahodile dostat do styku s osobními údaji.

Nainstalovat programy?

PAVEL - Brno

ADÉLA - Hlína

PROHLÁŠENÍ MLČENLIVOSTI.

1) budu zachovávat mlčenlivost.
2) osobní údaje nezneužiji ve prospěch svůj ani třetích osob.
3) osobní údaje nevystavím přístupu neoprávněných osob.
4) nebudu sdělovat třetím osobám bezpečnostní opatření a způsob zabezpečení.
5) případné poznámky po ukončení opravy přenechám Vám a nebo skartuji.

Chcete doma WiFi?

JOHANA - Neslovice

ANDULKA - Čučice

COOKIE.

Tato webová stránka používá Google cookie.
Pokud COOKIE povolíte, souhlasíte s ukládáním COOKIE ve svém zařízení.

Níže máte návod jak povolit, smazat nebo zakázat COOKIE ve Vašem prohlížeči.
Google Chrome  Mozilla Firefox  Internet Explorer  Opera  Safari

Zrychlit počítač?