Jak se značí Bluetooth?

04.03.2023

Zde jsou verze Bluetooth a roky jejich zavedení:

Bluetooth 1.0 - 2000
Bluetooth 1.1 - 2002
Bluetooth 1.2 - 2004

Bluetooth 2.0 + EDR - 2004
Bluetooth 2.1 + EDR - 2007

Bluetooth 3.0 + HS - 2009

Bluetooth 4.0 - 2010
Bluetooth 4.1 - 2013
Bluetooth 4.2 - 2014

Bluetooth 5.0 - 2016
Bluetooth 5.1 - 2019
Bluetooth 5.2 - 2020
Bluetooth 5.3 - 2021

Bluetooth 6.0 - plánované verze

Je dobré si uvědomit, že novější verze Bluetooth obvykle nabízejí vylepšené funkce, větší rychlost přenosu dat, nižší spotřebu energie a lepší zabezpečení, takže pokud si vybíráte zařízení s Bluetooth, měli byste zvážit, který standard nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Bluetooth je bezdrátová technologie, která umožňuje zařízením vzájemně komunikovat a přenášet data mezi sebou. Název "Bluetooth" má zajímavý původ a souvisí s historií vikingského krále. Název "Bluetooth" byl zvolen na základě jména dánského krále Haralda Blåtanda (v angličtině Harold Bluetooth). Tento král spojil různé kmeny v Dánsku a Norsku, a technologie Bluetooth byla pojmenována s odkazem na tuto schopnost spojení.

Samotné logo Bluetoothu tvoří kombinace iniciál krále Haralda Blåtanda v runovém písmu: "H" a "B". Tato iniciála byla zkombinována do jednoho symbolu, který znázorňuje spojení a komunikaci.

Symbol Bluetoothu se často objevuje na zařízeních, která jsou schopná komunikovat pomocí této bezdrátové technologie.

Bluetooth je technologie, která se v průběhu času vyvíjela a aktualizovala. Zde jsou některé hlavní verze Bluetooth:

  1. Bluetooth 1.x: První verze Bluetooth byly uvedeny na začátku 21. století. Tyto verze měly omezenou přenosovou rychlost a nebyly zcela spolehlivé v různých prostředích.

  2. Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate): Tato verze přinesla vylepšení v přenosové rychlosti a spolehlivosti přenosu dat. EDR zvýšila datovou rychlost a zlepšila kvalitu komunikace.

  3. Bluetooth 3.0 + HS (High Speed): Tato verze přinesla možnost využití vysokorychlostních kanálů pro rychlejší přenos dat. To umožnilo rychlejší přenos souborů a multimediálního obsahu.

  4. Bluetooth 4.0 / Bluetooth Low Energy (BLE): Tato verze se zaměřila na energeticky úsporný provoz a byla vhodná pro zařízení, která potřebují komunikovat s nízkou spotřebou energie, jako jsou senzory a nízkonákladová zařízení.

  5. Bluetooth 4.1, 4.2, 4.3: Tyto verze přinesly drobná vylepšení v oblasti rychlosti přenosu, zabezpečení a zlepšení interakce s ostatními zařízeními.

  6. Bluetooth 5.0: Tato verze přinesla významná vylepšení v rychlosti přenosu, dosahu a kapacitě pro připojení více zařízení současně. Bluetooth 5.0 také zlepšila energetickou účinnost.

  7. Bluetooth 5.1: Představila způsob, jakým zařízení mohou lépe určit polohu jiných zařízení v okolí, což je užitečné pro přesné umístění v prostoru.

  8. Bluetooth 5.2: Tato verze přinesla vylepšení v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a některých dalších technických aspektů.

  9. Bluetooth 6.0: Plánovaná verze, která se zaměřuje na další vylepšení rychlosti, dosahu a efektivity, zejména pro aplikace v průmyslovém internetu věcí (IIoT).

Je důležité si uvědomit, že ne všechna zařízení jsou kompatibilní se všemi verzemi Bluetooth. Při výběru zařízení a technologie se ujistěte, že jsou schopny spolupracovat s vaším zařízením a jeho potřebami.