Jak se značí LAN?

04.04.2023

Zkratka "LAN" se používá pro označení "Local Area Network," což je síťová infrastruktura, která umožňuje zařízením v omezeném geografickém prostoru komunikovat a sdílet zdroje, jako jsou soubory, tiskárny nebo připojení k internetu.

Symbol "LAN" je často psán velkými písmeny a používá se v oblasti síťových technologií a komunikací. LAN se může skládat z různých zařízení, včetně počítačů, tiskáren, směrovačů a přepínačů, které jsou propojeny pomocí kabelů nebo bezdrátového spojení.

Můžete se setkat s tímto symbolem na různých místech, jako jsou technické dokumentace, návody na síťovou konfiguraci, nebo v diskuzích týkajících se sítí a komunikací mezi zařízeními.

Termín "LAN" (Local Area Network) se většinou nepoužívá ve smyslu verzí, jako je tomu například u technologií jako RAM nebo HDMI. LAN označuje spíše koncept síťové infrastruktury, která umožňuje zařízením v omezeném geografickém prostoru komunikovat a sdílet zdroje.

Avšak v oblasti síťových technologií existují různé standardy a technologie, které se využívají pro implementaci LAN. Tyto technologie se vyvíjely a zdokonalovaly se v průběhu času. Zde jsou některé z nich:

  1. Ethernet: Ethernet je základní technologie pro LAN. Původně se vyskytovala jako "10BASE5" (Koaxiální Ethernet) a "10BASE-T" (Twisted Pair Ethernet), později následovaly rychlejší varianty, jako je "100BASE-TX" (Fast Ethernet) a "1000BASE-T" (Gigabit Ethernet). Ethernet v různých rychlostech a provedeních je stále základem mnoha LAN sítí.

  2. Wi-Fi: Wi-Fi je bezdrátová technologie pro LAN, která umožňuje zařízením komunikovat bez použití kabelů. Wi-Fi technologie prošla několika generacemi, jako jsou 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac a nejnověji 802.11ax (Wi-Fi 6) a 802.11be (Wi-Fi 7). Každá generace přináší vylepšení v rychlosti, dosahu a schopnosti obsluhovat více zařízení.

  3. Token Ring: Token Ring byla technologie, která byla konkurentem Ethernetu v 80. a 90. letech. Zařízení ve Token Ring síti komunikovala za pomoci "tokenů" (přístupových práv).

  4. FDDI: Fiber Distributed Data Interface (FDDI) byl standard pro rychlé sítě na bázi optických vláken. Byl často používán pro firemní sítě a datová centra.

  5. ATM LAN: Asynchronous Transfer Mode (ATM) byl standard pro síťové komunikace, který byl používán v některých korporátních sítích.

Přestože se termín "verze" neaplikuje přímo na koncept LAN, různé generace technologií pro propojení LAN mají své vlastní vývojové cesty a standardy, které se zdokonalovaly a měnily s postupem času.