Jak vypnout PC?

07.07.2023

Když nejde počítač VYPNOUT, hlavně jej nevytahujte ze zásuvky!!! Existuje kouzelná trojkombinace kláves Ctrl+Alt+Del která vyvolá správce úloh, kde bude moci vypnout programy, které Vám zahltili PC a ten zatuhl.

Pokud i tato rada selhala pořád je tu možnost vypnout počítač dlouhým 10-ti vteřinovým podržením tlačítka, kterým zapínáte PC, nyní se určitě vypne. 

Vypnutí počítače je jednoduchý proces, kterým ukončíte běh operačního systému a vypnete počítač. Následujte tyto kroky:

 1. Uložte svou práci: Ujistěte se, že jste uložili všechny své neuložené dokumenty a zavřeli všechny běžící programy.

 2. Zavřete programy: Pokud máte otevřené programy, které chcete uzavřít, udělejte tak. To může zabránit ztrátě neuložených dat.

 3. Klikněte na tlačítko "Start": Klikněte na ikonu "Start" (Windows logo) v levém dolním rohu obrazovky.

 4. Vyberte možnost "Vypnout" nebo "Restartovat":

  • Windows 10 a Windows 11: Klikněte na ikonu napájení v levém dolním rohu nabídky "Start" a poté vyberte možnost "Vypnout" nebo "Restartovat".
  • Windows 7: Klikněte na tlačítko "Vypnout" a poté vyberte "Vypnout".
 5. Počkejte na vypnutí: Počítač ukončí běžící programy, uloží konfigurace a postupně vypne.

 6. Zkontrolujte, že je počítač vypnutý: Když se obrazovka zcela zčerná a ventilátory a zvuky počítače se zastaví, váš počítač je úspěšně vypnutý.

 7. Bezpečně vypněte hardware (volitelně): Pokud se jedná o stolní počítač nebo jiný systém, který může být připojen k elektrické síti, můžete bezpečně odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky. U notebooků můžete zavřít víko nebo vyčkat, až se počítač dostatečně ochladí, než ho uložíte nebo přesunete.

Je důležité vypínat počítač správným způsobem, abyste minimalizovali riziko ztráty dat nebo možných problémů se systémem.