Jak vypnout Testovací režim?

14.03.2019

Objevil se na Vaší ploše W7 W8 W10 nápis Testovací režim? Jak se nápisu jednoduše zbavit?

WIN+S napíšete CMD
vyberete Spustit jako správce.

Bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF

CTRL+C nakopírujete celý příkaz
CRTL+V vložíte a stisknete ENTER

Dostanete odpověď: Operace byla dokončena úspěšně. Po restartu PC už nápis nebude.