Jak vypnout Testovací režim?

05.05.2023

Objevil se na Vaší ploše W7 W8 W10 nápis Testovací režim? Jak se nápisu jednoduše zbavit?

WIN+S napíšete CMD
vyberete Spustit jako správce.

Bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF

CTRL+C nakopírujete celý příkaz
CRTL+V vložíte a stisknete ENTER

Dostanete odpověď: Operace byla dokončena úspěšně. Po restartu PC už nápis nebude.

Pokud jste aktivovali testovací režim v systému Windows a chcete ho nyní vypnout, následujte tyto kroky:

  1. Vyhledání Nástroje pro správu zařízení: a. Stiskněte klávesy "Win" + "X" na klávesnici, abyste otevřeli kontextové menu Start. b. Vyberte "Správce zařízení".

  2. Zobrazení skrytých zařízení: a. V Nástroji pro správu zařízení klikněte na nabídku "Zobrazit" v horní části okna. b. Vyberte "Zobrazit skrytá zařízení".

  3. Rozšíření sekce "Systémová zařízení": a. Rozbalte sekci "Systémová zařízení".

  4. Nalezení Testovacího režimu: a. Pod sekci "Systémová zařízení" hledejte položku spojenou s "Testovacím režimem" nebo "Test Mode". Může být označena jako "Testovací režim" nebo něco podobného.

  5. Vypnutí Testovacího režimu: a. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku spojenou s Testovacím režimem. b. Vyberte "Vypnout" nebo "Deaktivovat".

  6. Restartování počítače: a. Restartujte počítač, aby se provedly změny.

Po restartu by testovací režim měl být deaktivován. Je důležité poznamenat, že pokud jste byli ve stavu testovacího režimu, pravděpodobně jste provedli nějaké změny v systému, které mohou být nyní ovlivněny tím, že režim bude deaktivován. Ujistěte se, že jste si vědomi, co jste ve testovacím režimu provedli, abyste mohli případně obnovit změny.